Apostlagärningarna 9:18

Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, och han reste sig och blev döpt.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εὐθέως   ἀπέπεσαν   αὐτοῦ   ἀπὸ   τῶν   ὀφθαλμῶν   ὡς   λεπίδες,   ἀνέβλεψέν   τε   παραχρῆμα   καὶ   ἀναστὰς   ἐβαπτίσθη,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2112 εὐθέως genast, strax immediately ADV
G0634 ἀπέπεσαν föll fell V-2AAI-3P
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3788 ὀφθαλμῶν öga, syn eyes N-GPM
G5613 ὡς som as CONJ
G3013 λεπίδες, fjäll scales, N-NPF
G0308 ἀνέβλεψέν får sin syn, såg upp he regained his sight V-AAI-3S
G5037 τε och also. CONJ
G3916 παραχρῆμα på en gång immediately ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0450 ἀναστὰς stå upp, uppstå, resa sig upp having risen up, V-2AAP-NSM
G0907 ἐβαπτίσθη, döpa, tvätta he was baptized; V-API-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.