Apostlagärningarna 8:35

Då öppnade Filippus sin mun, och började med utgångspunkt från denna passage i Skriften att berätta evangeliet (det glada budskapet) om Jesus för honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνοίξας   δὲ   ὁ   Φίλιππος   τὸ   στόμα   αὐτοῦ   καὶ   ἀρξάμενος   ἀπὸ   τῆς   γραφῆς   ταύτης   εὐηγγελίσατο   αὐτῷ   τὸν   Ἰησοῦν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0455 ἀνοίξας öppna Having opened V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G5376 Φίλιππος Filippus Philip N-NSM-P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4750 στόμα mun mouth N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἀρξάμενος regera having begun V-AMP-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1124 γραφῆς skrifterna Scripture N-GSF
G3778 ταύτης detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-GSF
G2097 εὐηγγελίσατο predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap he proclaimed the good news V-AMI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him — P-DSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν.¶ Jesus Jesus. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.