Apostlagärningarna 8:19

och sade: "Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får (tar emot) den helige Ande."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγων·   δότε   κἀμοὶ   τὴν   ἐξουσίαν   ταύτην,   ἵνα   ᾧ   ἐὰν   ἐπιθῶ   τὰς   χεῖρας   λαμβάνῃ   πνεῦμα   ἅγιον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G1325 δότε ge, få do give V-2AAM-2P
G2532 + G1473 κἀμοὶ also to me CONJ +P-1DS
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority N-ASF
G3778 ταύτην, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3739 vem on whom R-DSM
G1437 ἐὰν om, ifall when COND
G2007 ἐπιθῶ lägga på, lägga, I shall lay V-2AAS-1S
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands, N-APF
G2983 λαμβάνῃ få, ta emot, välkomna, ta he may receive V-PAS-3S
G4151 πνεῦμα Ande [the] Spirit N-ASN
G0040 ἅγιον. helig, helgedom Holy. A-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.