Apostlagärningarna 8:17

Då lade de händerna på var och en av dem, och de fick (tog emot) den helige Ande.

[Tidigare hade Johannes tillsammans med sin bror Jakob varit beredd att kalla ner eld från himlen och förgöra folket i en samarisk by, se Luk 9:54. Nu får han i stället vara med och kalla ner den helige Andes eld över de nyfrälsta samarierna.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἐπετίθεσαν   τὰς   χεῖρας   ἐπ᾽   αὐτούς,   καὶ   ἐλάμβανον   πνεῦμα   ἅγιον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G2007 ἐπετίθεσαν lägga på, lägga, they were laying V-IAI-3P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2983 ἐλάμβανον få, ta emot, välkomna, ta they were receiving V-IAI-3P
G4151 πνεῦμα Ande [the] Spirit N-ASN
G0040 ἅγιον.¶ helig, helgedom Holy. A-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.