Apostlagärningarna 8:7

Från många människor for nämligen orena andar ut under höga rop, och många förlamade (paralyserade, människor som led av nervsjukdomar) och lama (halta, lytta, ofärdiga) blev botade (en process av gradvis förbättring som leder till fullständigt helande).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πολλοὶ   γὰρ   τῶν   ἐχόντων   πνεύματα   ἀκάθαρτα   βοῶντα   φωνῇ   μεγάλῃ   ἐξήρχοντο,   πολλοὶ   δὲ   παραλελυμένοι   καὶ   χωλοὶ   ἐθεραπεύθησαν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G2192 ἐχόντων ha, vara, behöva having V-PAP-GPM
G4151 πνεύματα Ande spirits N-APN
G0169 ἀκάθαρτα oren unclean, A-APN
G0994 βοῶντα ropa crying V-PAP-APN
G5456 φωνῇ röst, rop voice N-DSF
G3173 μεγάλῃ stor in a loud, A-DSF
G1831 ἐξήρχοντο, gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut they were coming out [of them]; V-INI-3P
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3886 παραλελυμένοι vara förlamad paralyzed V-RPP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5560 χωλοὶ lam lame, A-NPM
G2323 ἐθεραπεύθησαν· hela, bota, tillbe were healed. V-API-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.