Apostlagärningarna 8:6

Stora skaror var enade (i ett ackord, med samma sinne) och lyssnade uppmärksamt på vad Filippus sade, de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde (mirakler som bevisar och bekräftar vem Gud är).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

προσεῖχον   δὲ   οἱ   ὄχλοι   τοῖς   λεγομένοις   ὑπὸ   τοῦ   Φιλίππου   ὁμοθυμαδὸν   ἐν   τῷ   ἀκούειν   αὐτοὺς   καὶ   βλέπειν   τὰ   σημεῖα   ἃ   ἐποίει·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4337 προσεῖχον vara på vakt Were giving heed V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3793 ὄχλοι människor, skara, folkskara crowds N-NPM
G3588 τοῖς denna, denne to the things T-DPN
G3004 λεγομένοις sa, säga, tala, kalla being spoken V-PPP-DPN
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5376 Φιλίππου Filippus Philip N-GSM-P
G3661 ὁμοθυμαδὸν samfällt, enighet, gemensamt, endräktigt tillsammans, ett och samma sinne with one accord, ADV
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the [time] T-DSN
G0191 ἀκούειν höra, lyssna to hear V-PAN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0991 βλέπειν se, ge akt på to see V-PAN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G3739 vem that R-APN
G4160 ἐποίει· göra he was performing. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.