Apostlagärningarna 8:5

Filippus [den andre av de sju församlingstjänarna i Jerusalem, se Apg 6:5] kom ner till huvudstaden i Samarien och predikade den Smorde (Messias, Kristus) för dem.

[Jerusalem ligger högt beläget på berget Sion, även om man går norrut till Samarien så säger man att man går ner. På Gamla testamentets tid hette huvudstaden i regionen Samarien Samaria. När Herodes den store byggde upp den igen 25 f.Kr. fick den namnet Sebaste. Det kan vara den staden som det refereras till, men troligare är att det är staden Sykar som låg nära det religiösa centrumet på berget Gerizim. På Gamla testamentets tid hette den Shekem. Ett annat alternativ är Gitta, Simon trollkarlens hemstad, se vers 9‑10.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Φίλιππος   δὲ   κατελθὼν   εἰς   τὴν   πόλιν   τῆς   Σαμαρείας   ἐκήρυσσεν   αὐτοῖς   τὸν   Χριστόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5376 Φίλιππος Filippus Philip N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G2718 κατελθὼν komma ner, komma, gå ner having gone down V-2AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4172 πόλιν stad [a] city N-ASF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4540 Σαμαρείας Samarien of Samaria, N-GSF-L
G2784 ἐκήρυσσεν predika, ropa ut, berätta was proclaiming V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5547 Χριστόν. den smorde, Kristus Christ. N-ASM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.