Apostlagärningarna 8:40

Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring [upp längs med medelhavskusten] och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Φίλιππος   δὲ   εὑρέθη   εἰς   Ἄζωτον,   καὶ   διερχόμενος   εὐηγγελίζετο   τὰς   πόλεις   πάσας   ἕως   τοῦ   ἐλθεῖν   αὐτὸν   εἰς   Καισάρειαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5376 Φίλιππος Filippus Philip N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2147 εὑρέθη finna, befinnas vara was found V-API-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot at PREP
G0108 Ἄζωτον, Ashdod Azotus, N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1330 διερχόμενος vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå passing through, V-PNP-NSM
G2097 εὐηγγελίζετο predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap he was proclaiming the gospel V-IMI-3S
G3588 τὰς denna, denne to the T-APF
G4172 πόλεις stad towns N-APF
G3956 πάσας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-APF
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2064 ἐλθεῖν komma, gå coming V-2AAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det his P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2542 Καισάρειαν.¶ Caesarea, Caesarea (Filippi) Caesarea. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.