Apostlagärningarna 8:33

I sin förnedring (låga status, genom att ödmjuka sig) blev hans dom borttagen,
    och vem kan beskriva [ondskan hos] hans släkte (generation, de som levde i hans samtid)?
För hans liv togs bort från jorden.
[Jes 53:7‑8]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   τῇ   ταπεινώσει   αὐτοῦ   ἡ   κρίσις   αὐτοῦ   ἤρθη,   τὴν   δὲ   γενεὰν   αὐτοῦ   τίς   διηγήσεται;   ὅτι   αἴρεται   ἀπὸ   τῆς   γῆς   ἡ   ζωὴ   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5014 ταπεινώσει låg status, svaghet, förnedring humiliation N-DSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3588 denna, denne T-NSF
G2920 κρίσις domstol, fördömelse justice N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det from Him P-GSM
G0142 ἤρθη, ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan was taken away. V-API-3S
G3588 τὴν denna, denne The T-ASF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1074 γενεὰν släktled, släkte generation N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1334 διηγήσεται; berätta will describe? V-FDI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G0142 αἴρεται ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan is removed V-PPI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G2222 ζωὴ liv, livstid life N-NSF
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of Him.” P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.