Apostlagärningarna 8:31

Han sade: "Nej, hur ska jag kunna förstå om ingen vägleder mig?" Han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   εἶπεν·   πῶς   γὰρ   ἂν   δυναίμην,   ἐὰν   μή   τις   ὁδηγήσει   με;   παρεκάλεσέν   τε   τὸν   Φίλιππον   ἀναβάντα   καθίσαι   σὺν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1063 γὰρ för for CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G1410 δυναίμην, kan, kan inte might I be able V-PNO-1S
G1437 ἐὰν om if COND
G3361 μή inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5100 τις något, någon, några someone X-NSM
G3594 ὁδηγήσει leda will guide V-FAI-3S
G1473 με; jag, mig, min, mitt me? P-1AS
G3870 παρεκάλεσέν be om tröst/hjälp He invited V-AAI-3S
G5037 τε och then CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G5376 Φίλιππον Filippus Philip, N-ASM-P
G0305 ἀναβάντα stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp having come up, V-2AAP-ASM
G2523 καθίσαι sitta, sitta ner, att sitta to sit V-AAN
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.