Apostlagärningarna 8:30

Så Filippus sprang fram [och höll sig nära vagnen]. Han hörde mannen läsa från profeten Jesaja. [I antiken var det vanligt att läsa högt.] Då frågade han: "Förstår du vad du läser?"

[På grekiska är frågan också en fyndig ordlek. Det grekiska ordet för att förstå är ginosko och "läsa" är anaginosko som ordagrant är "att förstå igen". Det beskriver processen för hur det går till när vi läser. Vi känner igen bokstäverna som bygger upp meningen. Bokstäverna förstås igen på ett nytt sätt.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

προσδραμὼν   δὲ   ὁ   Φίλιππος   ἤκουσεν   αὐτοῦ   ἀναγινώσκοντος   Ἠσαΐαν   τὸν   προφήτην   καὶ   εἶπεν·   ἆρά   γε   γινώσκεις   ἃ   ἀναγινώσκεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4370 προσδραμὼν springa till Having run up V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G5376 Φίλιππος Filippus Philip N-NSM-P
G0191 ἤκουσεν höra, lyssna heard V-AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G0314 ἀναγινώσκοντος läsa is reading V-PAP-GSM
G2268 Ἠσαΐαν Jesaja Isaiah N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4396 προφήτην profet prophet, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G0687 ἆρά därför Then CONJ
G1065 γε ändå, likväl, utan tvivel also PRT
G1097 γινώσκεις känna, förstå understand you V-PAI-2S
G3739 vem what R-APN
G0314 ἀναγινώσκεις; läsa you are reading? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.