Apostlagärningarna 8:25

Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vände de [Petrus och Johannes] tillbaka till Jerusalem. På vägen [hem till Jerusalem] förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien.

[Denna evangelisationssatsning som startades av den grekisktalande juden Filippus, fortsatte nu av två hebreisktalande judar!]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   μὲν   οὖν   διαμαρτυράμενοι   καὶ   λαλήσαντες   τὸν   λόγον   τοῦ   κυρίου   ὑπέστρεφον   εἰς   Ἱεροσόλυμα,   πολλάς   τε   κώμας   τῶν   Σαμαριτῶν   εὐηγγελίζοντο.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne They T-NPM
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1263 διαμαρτυράμενοι vittna, uppmana having earnestly testified, V-ADP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2980 λαλήσαντες tala, säga, predika, uttala having spoken V-AAP-NPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord, N-GSM
G5290 ὑπέστρεφον återvända were travelling back V-IAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα, Jerusalem Jerusalem, N-APN-L
G4183 πολλάς många, stor to many A-APF
G5037 τε och then CONJ
G2968 κώμας by, stad villages N-APF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4541 Σαμαριτῶν Samarier, Samarit Samaritans N-GPM-LG
G2097 εὐηγγελίζοντο.¶ predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap they were preaching the gospel. V-IMI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.