Apostlagärningarna 8:23

Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰς   γὰρ   χολὴν   πικρίας   καὶ   σύνδεσμον   ἀδικίας   ὁρῶ   σε   ὄντα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G5521 χολὴν galla [the] gall N-ASF
G4088 πικρίας bitterhet of bitterness N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4886 σύνδεσμον band [the] bond N-ASM
G0093 ἀδικίας orättfärdighet of iniquity, N-GSF
G3708 ὁρῶ se I see V-PAI-1S
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1510 ὄντα. är being. V-PAP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.