Apostlagärningarna 8:22

Omvänd dig därför från din ondska och be till (bönfall) Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μετανόησον   οὖν   ἀπὸ   τῆς   κακίας   σου   ταύτης   καὶ   δεήθητι   τοῦ   κυρίου,   εἰ   ἄρα   ἀφεθήσεταί   σοι   ἡ   ἐπίνοια   τῆς   καρδίας   σου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3340 μετανόησον omvända sig do repent V-AAM-2S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2549 κακίας elakhet, illvilja, ondska wickedness N-GSF
G4771 σου du, ni, er of yours P-2GS
G3778 ταύτης detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1189 δεήθητι be, bönfalla do pray earnestly V-AOM-2S
G3588 τοῦ denna, denne to the T-GSM
G2962 κυρίου, Herren, herre Lord, N-GSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G0686 ἄρα alltså, då, så, indeed CONJ
G0863 ἀφεθήσεταί lämna, förlåta, tillåt, försaka will be forgiven V-FPI-3S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G3588 denna, denne the T-NSF
G1963 ἐπίνοια tanke intent N-NSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta heart N-GSF
G4771 σου. du, ni, er of you; P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.