Apostlagärningarna 8:21

Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἔστιν   σοι   μερὶς   οὐδὲ   κλῆρος   ἐν   τῷ   λόγῳ   τούτῳ·   ἡ   γὰρ   καρδία   σου   οὐκ   ἔστιν   εὐθεῖα   ἔναντι   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte No PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G3310 μερὶς del, delaktighet part, N-NSF
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G2819 κλῆρος lott, del, plats lot, N-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3056 λόγῳ ord, tal matter N-DSM
G3778 τούτῳ· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this; D-DSM
G3588 denna, denne the T-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G2588 καρδία hjärta, brustet hjärta heart N-NSF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G2117 εὐθεῖα rak, rättsinnig right A-NSF
G1725 ἔναντι inför before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.