Apostlagärningarna 8:20

Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar!


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πέτρος   δὲ   εἶπεν   πρὸς   αὐτόν·   τὸ   ἀργύριόν   σου   σὺν   σοὶ   εἴη   εἰς   ἀπώλειαν,   ὅτι   τὴν   δωρεὰν   τοῦ   θεοῦ   ἐνόμισας   διὰ   χρημάτων   κτᾶσθαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G3588 τὸ denna, denne The T-NSN
G0694 ἀργύριόν pengar, silvermynt, silver silver N-NSN
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G4862 σὺν med with PREP
G4771 σοὶ du, ni, er you P-2DS
G1510 εἴη är might it be V-PAO-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0684 ἀπώλειαν, fördärv, slöseri, destruction, N-ASF
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1431 δωρεὰν gåva gift N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3543 ἐνόμισας trodde, tro, anta you thought V-AAI-2S
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G5536 χρημάτων rikedom, pengar money N-GPN
G2932 κτᾶσθαι. vinna, tjäna, få in, skaffa, erhålla to be obtained! V-PNN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.