Apostlagärningarna 8:13

Simon kom också till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig hela tiden nära Filippus. När han såg de stora tecken och under som skedde var han utom sig av häpnad. [Simon som tidigare fascinerat andra med sin ockulta magi, blev själv helt betagen när han såg undren som skedde i Jesu namn.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   Σίμων   καὶ   αὐτὸς   ἐπίστευσεν,   καὶ   βαπτισθεὶς   ἦν   προσκαρτερῶν   τῷ   Φιλίππῳ,   θεωρῶν   τε   σημεῖα   καὶ   δυνάμεις   μεγάλας   γινομένας   ἐξίστατο.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det himself P-NSM
G4100 ἐπίστευσεν, att tro believed, V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0907 βαπτισθεὶς döpa, tvätta having been baptized, V-APP-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G4342 προσκαρτερῶν fortsätta, vänta i beredskap steadfastly continuing V-PAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G5376 Φιλίππῳ, Filippus with Philip. N-DSM-P
G2334 θεωρῶν se, förstå Beholding V-PAP-NSM
G5037 τε och then CONJ
G4592 σημεῖα tecken, mirakel [the] signs N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1411 δυνάμεις kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft miracles N-APF
G3173 μεγάλας stor great A-APF
G1096 γινομένας vara, ske, bli, bli gjort, komma being performed, V-PNP-APF
G1839 ἐξίστατο.¶ bli utom sig av förundran he was amazed. V-IMI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.