Apostlagärningarna 8:11

De hade lyssnat till honom därför att han länge slagit dem med häpnad (fascinerat dem) med sina magiska konster.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

προσεῖχον   δὲ   αὐτῷ   διὰ   τὸ   ἱκανῷ   χρόνῳ   ταῖς   μαγείαις   ἐξεστακέναι   αὐτούς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4337 προσεῖχον vara på vakt They were giving heed V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför because PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2425 ἱκανῷ många, mycket, värdig, lång long A-DSM
G5550 χρόνῳ tid time N-DSM
G3588 ταῖς denna, denne with the T-DPF
G3095 μαγείαις magi, trollkonster magic arts N-DPF
G1839 ἐξεστακέναι bli utom sig av förundran to have amazed V-RAN
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.