Apostlagärningarna 7:7

Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sade Gud,
    och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats.'
    [Med 'denna plats' syftar Stefanos antagligen på templet där han talade dessa ord.]

[1 Mos 15:13‑14; 2 Mos 3:12]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   τὸ   ἔθνος   ᾧ   ἐὰν   δουλεύσουσιν,   κρινῶ   ἐγώ,   ὁ   θεὸς   εἶπεν,   καὶ   μετὰ   ταῦτα   ἐξελεύσονται   καὶ   λατρεύσουσίν   μοι   ἐν   τῷ   τόπῳ   τούτῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1484 ἔθνος hedning, folk, nation N-ASN
G3739 vem to which R-DSN
G1437 ἐὰν om then COND
G1398 δουλεύσουσιν, tjäna, bli slav they will be in bondage, V-FAI-3P
G2919 κρινῶ döma, gå till rätta will judge V-FAI-1S
G1473 ἐγώ, jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G2036 εἶπεν, säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G1831 ἐξελεύσονται gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut they will come forth V-FDI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3000 λατρεύσουσίν tjäna, dyrka, tillbe will serve V-FAI-3P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G5117 τόπῳ plats place N-DSM
G3778 τούτῳ. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this.’ D-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.