Apostlagärningarna 7:58

När de hade drivit (kastat, släpat) honom ut ur staden [Jerusalem], började de att stena honom, och vittnena lade ner sina mantlar vid en ung man som hette Saulus.

[Ordet "ung man" beskriver oftast en ogift man under 40 års ålder. En judisk ledare behövde godkänna en stening. Den som gjorde det var den som höll de andras mantlar medan de utförde steningen. Det var alltså Saulus som var den som gav sitt bifall och var den judiska auktoritet som bar ansvaret för Stefanos död. Saulus var fullt medveten om vad han gjorde, se Apg 8:1; 22:20.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐκβαλόντες   ἔξω   τῆς   πόλεως   ἐλιθοβόλουν.   καὶ   οἱ   μάρτυρες   ἀπέθεντο   τὰ   ἱμάτια   αὐτῶν   παρὰ   τοὺς   πόδας   νεανίου   καλουμένου   Σαύλου  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1544 ἐκβαλόντες ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut having cast [him] V-2AAP-NPM
G1854 ἔξω utanför, bort out of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4172 πόλεως stad city, N-GSF
G3036 ἐλιθοβόλουν. stena they were stoning [him]. V-IAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3144 μάρτυρες vittne witnesses N-NPM
G0659 ἀπέθεντο ta av, lägga åt sidan laid aside V-2AMI-3P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt garments N-APN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3844 παρὰ av, för, från, på at PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G3494 νεανίου ung man of a young man N-GSM
G2564 καλουμένου kalla, inbjuden named V-PPP-GSM
G4569 Σαύλου Saulus Saul. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.