Apostlagärningarna 7:56

Han sade: "Se! Jag ser himlarna öppnade, och Människosonen stå på Guds högra sida." [Stefanos ser upp igenom alla himlar ända till den högsta, där Guds tron är.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶπεν·   ἰδοὺ   θεωρῶ   τοὺς   οὐρανοὺς   διηνοιγμένους   καὶ   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐκ   δεξιῶν   ἑστῶτα   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G2334 θεωρῶ se, förstå I see V-PAI-1S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3772 οὐρανοὺς himmel heavens N-APM
G1272 διηνοιγμένους öppna opened up, V-RPP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på at PREP
G1188 δεξιῶν höger hand, höger, höger sida [the] right [hand] A-GPN
G2476 ἑστῶτα stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.