Apostlagärningarna 7:55

Men Stefanos, fylld av den helige Ande, lyfte blicken mot himlen och såg Guds härlighet (prakt, ära, glans), och Jesus som stod på Guds högra sida. [Vanligtvis porträtteras Jesus sittandes vid Faderns högra sida, men här står han upp för att beskydda och ta emot dem som dör martyrdöden.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑπάρχων   δὲ   πλήρης   πνεύματος   ἁγίου,   ἀτενίσας   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   εἶδεν   δόξαν   θεοῦ   καὶ   Ἰησοῦν   ἑστῶτα   ἐκ   δεξιῶν   τοῦ   θεοῦ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5225 Ὑπάρχων finns, bli ägd, börja under He being V-PAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4134 πλήρης full full A-NSM
G4151 πνεύματος Ande of [the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου, helig Holy, A-GSN
G0816 ἀτενίσας fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken having looked intently V-AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3772 οὐρανὸν himmel heaven, N-ASM
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta saw V-2AAI-3S
G1391 δόξαν härlighet, prakt, heder [the] glory N-ASF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G2476 ἑστῶτα stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på at PREP
G1188 δεξιῶν höger hand, höger, höger sida [the] right hand A-GPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.