Apostlagärningarna 7:52

Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den Rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τίνα   τῶν   προφητῶν   οὐκ   ἐδίωξαν   οἱ   πατέρες   ὑμῶν;   καὶ   ἀπέκτειναν   τοὺς   προκαταγγείλαντας   περὶ   τῆς   ἐλεύσεως   τοῦ   δικαίου,   οὗ   νῦν   ὑμεῖς   προδόται   καὶ   φονεῖς   ἐγένεσθε·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίνα vad, vilken, vem Which I-ASM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4396 προφητῶν profet prophets N-GPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1377 ἐδίωξαν förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse did persecute V-AAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G4771 ὑμῶν; du, ni, er of you? P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0615 ἀπέκτειναν döda, slakta they killed V-AAI-3P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4293 προκαταγγείλαντας förutsäga having foretold V-AAP-APM
G4012 περὶ omkring about PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1660 ἐλεύσεως ankomst coming N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1342 δικαίου, rättfärdig Righteous One, A-GSM
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G4273 προδόται förrädare betrayers N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5406 φονεῖς mördare murderers N-NPM
G1096 ἐγένεσθε· vara, ske, bli, bli gjort, komma have become, V-2ADI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.