Apostlagärningarna 7:51

[Fram till nu har Stefanos återberättat den judiska historien, men nu riktar han sig till Stora rådet, Sanhedrin. Hittills har han inkluderat sig själv när han sagt 'våra förfäder', se vers 19, 38, 39, 44. Nu säger han 'era förfäder'. Det är lätt att hålla med om att avgudadyrkan var fel förr, men svårare att erkänna att det kan vara på samma sätt i dag i mitt liv.]

Hårdnackade (obstinata, envisa) är ni
    [Mose använde liknande språkbruk, se 2 Mos 32:9.]
och oomskurna till hjärta och öron!
    [På utsidan är ni judar, men i hjärtat är det ingen skillnad mellan er och andra hednafolk!]
Ständigt [ända sedan Mose tid] gör ni motstånd mot den helige Ande, ni som era förfäder.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

σκληροτράχηλοι   καὶ   ἀπερίτμητοι   τῇ   καρδίαις   καρδίαις   καὶ   τοῖς   ὠσίν,   ὑμεῖς   ἀεὶ   τῷ   πνεύματι   τῷ   ἁγίῳ   ἀντιπίπτετε,   ὡς   οἱ   πατέρες   ὑμῶν   καὶ   ὑμεῖς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4644 σκληροτράχηλοι hårdnackad, envis Stiff-necked A-VPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0564 ἀπερίτμητοι omskuren uncircumcised A-VPM
G3588 τῇ denna, denne in the T-DSF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G3775 ὠσίν, öra in ears, N-DPN
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G0104 ἀεὶ ständigt, alltid always ADV
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G0040 ἁγίῳ helig Holy A-DSN
G0496 ἀντιπίπτετε, stå emot resist; V-PAI-2P
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς· du, ni, er you. P-2NP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.