Apostlagärningarna 7:45

Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἣν   καὶ   εἰσήγαγον   διαδεξάμενοι   οἱ   πατέρες   ἡμῶν   μετὰ   Ἰησοῦ   ἐν   τῇ   κατασχέσει   τῶν   ἐθνῶν,   ὧν   ἐξῶσεν   ὁ   θεὸς   ἀπὸ   προσώπου   τῶν   πατέρων   ἡμῶν   ἕως   τῶν   ἡμερῶν   Δαυίδ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ἣν vem which R-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1521 εἰσήγαγον bära in, föra in, hämta brought [it], V-2AAI-3P
G1237 διαδεξάμενοι arvtagare having received by succession, V-ADP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Joshua N-GSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2697 κατασχέσει besittning taking possession N-DSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G1484 ἐθνῶν, hedning, folk, nations N-GPN
G3739 ὧν vem whom R-GPN
G1856 ἐξῶσεν driva undan drove out V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from [the] PREP
G4383 προσώπου ansikte face N-GSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3962 πατέρων fader fathers N-GPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G2250 ἡμερῶν dag, daglig days N-GPF
G1138 Δαυίδ· David of David, N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.