Apostlagärningarna 7:44

Våra förfäder hade vittnesbördets tält [tabernaklet, med arken] i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild (modell, exempel) Gud visat honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   σκηνὴ   τοῦ   μαρτυρίου   ἦν   ἐν   τοῖς   πατράσιν   ἡμῶν   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ,   καθὼς   διετάξατο   ὁ   λαλῶν   τῷ   Μωϋσῇ   ποιῆσαι   αὐτὴν   κατὰ   τὸν   τύπον   ὃν   ἑωράκει·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G4633 σκηνὴ tabernakel, hydda tabernacle N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G3142 μαρτυρίου vittnesbörd testimony N-GSN
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3962 πατράσιν fader fathers N-DPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ, vildmark, ödemark, öken wilderness, A-DSF
G2531 καθὼς som, så som just as CONJ
G1299 διετάξατο föreskrift, förordnat, bestämt had commanded V-AMI-3S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G2980 λαλῶν tala, säga, predika, uttala speaking V-PAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3475 Μωϋσῇ Mose to Moses, N-DSM-P
G4160 ποιῆσαι göra to make V-AAN
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it P-ASF
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5179 τύπον figur, form, mönsterbild pattern N-ASM
G3739 ὃν vem that R-ASM
G3708 ἑωράκει· se he had seen, V-LAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.