Apostlagärningarna 7:39

Men våra förfäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ᾧ   οὐκ   ἠθέλησαν   ὑπήκοοι   γενέσθαι   οἱ   πατέρες   ἡμῶν,   ἀλλ᾽   ἀπώσαντο   καὶ   ἐστράφησαν   ἐστράφησαν   ταῖς   καρδίαις   αὐτῶν   εἰς   Αἴγυπτον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem to whom R-DSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2309 ἠθέλησαν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja wanted V-AAI-3P
G5255 ὑπήκοοι lydig obedient A-NPM
G1096 γενέσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to be V-2ADN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G1473 ἡμῶν, jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0683 ἀπώσαντο stötta undan, avvisa, förskjuta thrust away, V-ADI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4762 ἐστράφησαν vända, omvända turned back V-2API-3P
G4762 ἐστράφησαν vända, omvända turned back V-2API-3P
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0125 Αἴγυπτον, Egypten Egypt, N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.