Apostlagärningarna 7:38

Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra förfäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτός   ἐστιν   ὁ   γενόμενος   ἐν   τῇ   ἐκκλησίᾳ   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   μετὰ   τοῦ   ἀγγέλου   τοῦ   λαλοῦντος   αὐτῷ   ἐν   τῷ   ὄρει   Σινᾶ   καὶ   τῶν   πατέρων   ἡμῶν   ὃς   ἐδέξατο   λόγια   ζῶντα   δοῦναι   ἡμῖν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1096 γενόμενος vara, ske, bli, bli gjort, komma having been V-2ADP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1577 ἐκκλησίᾳ församling, kyrka, folksamling congregation N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken wilderness, A-DSF
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0032 ἀγγέλου ängel, budbärare angel N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G2980 λαλοῦντος tala, säga, predika, uttala is speaking V-PAP-GSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3735 ὄρει berg Mount N-DSN
G4614 Σινᾶ Sinai Sinai, N-DSN-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3962 πατέρων fader fathers N-GPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1209 ἐδέξατο ta emot, tro det received V-ADI-3S
G3051 λόγια ord oracles N-APN
G2198 ζῶντα leva, levande living V-PAP-APN
G1325 δοῦναι ge, få to give V-2AAN
G1473 ἡμῖν· jag, mig, min, mitt to us, P-1DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.