Apostlagärningarna 7:36

Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under fyrtio år.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   ἐξήγαγεν   αὐτοὺς   ποιήσας   τέρατα   καὶ   σημεῖα   ἐν   γῇ   Αἰγύπτῳ   καὶ   ἐν   ἐρυθρᾷ   θαλάσσῃ   καὶ   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   ἔτη   τεσσεράκοντα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this one D-NSM
G1806 ἐξήγαγεν föra ut led out V-2AAI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G4160 ποιήσας göra having done V-AAP-NSM
G5059 τέρατα under, mirakel wonders N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1093 γῇ jorden, land, marken, trakten [the] land of N-DSF
G0125 Αἰγύπτῳ Egypten Egypt, N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2063 ἐρυθρᾷ röd [the] Red A-DSF
G2281 θαλάσσῃ sjö Sea, N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken wilderness A-DSF
G2094 ἔτη år years N-APN
G5062 τεσσεράκοντα. fyrtio forty. A-APN-NUI
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.