Apostlagärningarna 7:33

Men Herren sade till honom:
Ta av sandalerna från dina fötter,
    för platsen där du står är helig mark.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   δὲ   αὐτῷ   ὁ   κύριος·   λῦσον   τὸ   ὑπόδημα   τῶν   ποδῶν   σου·   ὁ   γὰρ   τόπος   ἐφ᾽   ᾧ   ἕστηκας   γῆ   ἁγία   ἐστίν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος· Herren, herre Lord, N-NSM
G3089 λῦσον lösa, bryta, riva do take off V-AAM-2S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5266 ὑπόδημα sandal sandal N-ASN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4228 ποδῶν fot, fotpall feet N-GPM
G4771 σου· du, ni, er of you, P-2GS
G3588 denna, denne T-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G5117 τόπος plats the place N-NSM
G1909 ἐφ᾽ på, i, till on PREP
G3739 vem which R-DSM
G2476 ἕστηκας stå, ställa, bli avgjort, stå still you have stood, V-RAI-2S
G1093 γῆ jorden, land, marken, trakten ground N-NSF
G0040 ἁγία helig, helgedom holy A-NSF
G1510 ἐστίν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.