Apostlagärningarna 7:30

När fyrtio år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i lågan från en brinnande törnbuske.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πληρωθέντων   ἐτῶν   τεσσεράκοντα   ὤφθη   αὐτῷ   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   τοῦ   ὄρους   Σινᾶ   ἄγγελος   κυρίου   ἐν   φλογὶ   πυρὸς   βάτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4137 πληρωθέντων uppfylla when were passing V-APP-GPN
G2094 ἐτῶν år years N-GPN
G5062 τεσσεράκοντα fyrtio forty, A-GPN-NUI
G3708 ὤφθη se appeared V-API-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken wilderness A-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G3735 ὄρους berg Mount N-GSN
G4614 Σινᾶ Sinai Sinai N-GSN-L
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare an angel N-NSM
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5395 φλογὶ eld a flame N-DSF
G4442 πυρὸς eld of fire N-GSN
G0942 βάτου. buske, törnbuske of a bush. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.