Apostlagärningarna 7:25

Mose trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐνόμιζεν   δὲ   συνιέναι   τοὺς   ἀδελφοὺς   αὐτοῦ   ὅτι   ὁ   θεὸς   διὰ   χειρὸς   αὐτοῦ   δίδωσιν   σωτηρίαν   αὐτοῖς·   οἱ   δὲ   οὐ   συνῆκαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3543 ἐνόμιζεν trodde, tro, anta He was supposing V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4920 συνιέναι förstå to understand V-PAN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0080 ἀδελφοὺς bror, pl. bröder/syskon brothers N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G5495 χειρὸς hand [the] hand N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1325 δίδωσιν ge, få is giving V-PAI-3S
G4991 σωτηρίαν frälsning salvation N-ASF
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4920 συνῆκαν. förstå they understood. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.