Apostlagärningarna 7:23

När han var fyrtio år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   δὲ   ἐπληροῦτο   αὐτῷ   τεσσερακονταετὴς   χρόνος,   ἀνέβη   ἐπὶ   τὴν   καρδίαν   αὐτοῦ   ἐπισκέψασθαι   τοὺς   ἀδελφοὺς   αὐτοῦ   τοὺς   υἱοὺς   Ἰσραήλ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4137 ἐπληροῦτο uppfylla was fulfilled V-IPI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G5063 τεσσερακονταετὴς fyrtio år of forty years A-NSM
G5550 χρόνος, tid a period, N-NSM
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp it came V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2588 καρδίαν hjärta, brustet hjärta mind N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1980 ἐπισκέψασθαι besöka to visit V-ADN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0080 ἀδελφοὺς bror, pl. bröder/syskon brothers N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G5207 υἱοὺς son, ättling sons N-APM
G2474 Ἰσραήλ. Israel of Israel. N-GSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.