Apostlagärningarna 7:20

Vid den tiden (tidsepoken) föddes Mose, och han var fantastiskt vacker i Guds ögon [hade både inre och yttre skönhet, ordagrant 'från en stad', dvs. från en himmelsk stad ovan]. Under tre månader växte han upp [och hölls gömd] i sin faders hus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ᾧ   καιρῷ   ἐγεννήθη   Μωϋσῆς   καὶ   ἦν   ἀστεῖος   τῷ   θεῷ·   ὃς   ἀνετράφη   μῆνας   τρεῖς   ἐν   τῷ   οἴκῳ   τοῦ   πατρός   αὐτοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G3739 vem that R-DSM
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle time N-DSM
G1080 ἐγεννήθη födde was born V-API-3S
G3475 Μωϋσῆς Mose Moses, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἦν är he was V-IAI-3S
G0791 ἀστεῖος vacker beautiful A-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ· Gud to God, N-DSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G0397 ἀνετράφη uppfostrad, uppväxt was brought up V-2API-3S
G3376 μῆνας månad months N-APM
G5140 τρεῖς tre three A-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3624 οἴκῳ hem, hus, familj house N-DSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader father N-GSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.