Apostlagärningarna 7:19

Det var han [denne nya farao] som exploaterade vårt folk (utnyttjade dem med inställsamt prat) och förtryckte våra förfäder och tvingade dem att överge sina spädbarn för att de inte skulle överleva.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   κατασοφισάμενος   τὸ   γένος   ἡμῶν   ἐκάκωσεν   τοὺς   πατέρας   ἡμῶν   τοῦ   ποιεῖν   τὰ   βρέφη   ἔκθετα   αὐτῶν   εἰς   τὸ   μὴ   ζῳογονεῖσθαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G2686 κατασοφισάμενος gå listigt fram having dealt treacherously with V-ADP-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1085 γένος slag, härkomst, släkt race N-ASN
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2559 ἐκάκωσεν förtrycka, förgifta he mistreated V-AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3962 πατέρας fader fathers N-APM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4160 ποιεῖν göra making [them] V-PAN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1025 βρέφη spädbarn infants N-APN
G1570 ἔκθετα sätta ut abandon A-APN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2225 ζῳογονεῖσθαι. bevara, leva to be given life. V-PPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.