Apostlagärningarna 7:16

Deras kroppar fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt [för sin hustru Sara] för en summa i silver av Hamors barn i Sikem [som ligger i Samarien på 'ohelig' mark].

[I sitt korta och pressade tal verkar Stefanos sammanfatta två händelser för att få fram sin poäng att Gud verkar utanför Jerusalem, och då särskilt Samarien som klingade illa för Stora rådets anhängare. Graven som Abraham köpte var i Hebron, inte Sikem 1 Mos 23:16‑20. Josef var begravd i Sikem och Jakob i Hebron. Abraham köpte grottan från hettiterna, se 1 Mos 23:10, och det var Jakob som köpte fältet från Hamor, se 1 Mos 33:18‑20.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   μετετέθησαν   εἰς   Συχὲμ   καὶ   ἐτέθησαν   ἐν   τῷ   μνήματι   ᾧ   ὠνήσατο   Ἀβραὰμ   τιμῆς   ἀργυρίου   παρὰ   τῶν   υἱῶν   Ἑμμὼρ   ἐν   Συχέμ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3346 μετετέθησαν hämta, föra, överge, förvränga they were carried over V-API-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G4966 Συχὲμ Sikem Shechem N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 ἐτέθησαν sätta, lägga were placed V-API-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3418 μνήματι grav tomb N-DSN
G3739 vem which R-DSN
G5608 ὠνήσατο köpa bought V-ADI-3S
G0011 Ἀβραὰμ Abraham Abraham N-NSM-P
G5092 τιμῆς pris, heder for a sum N-GSF
G0694 ἀργυρίου pengar, silvermynt, silver of silver N-GSN
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G5207 υἱῶν son, ättling sons N-GPM
G1697 Ἑμμὼρ Hamor, Emmor of Hamor N-GSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4966 Συχέμ. Sikem Shechem. N-DSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.