Apostlagärningarna 6:6

Man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem [bekräftade och välsignade deras tjänst].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὓς   ἔστησαν   ἐνώπιον   τῶν   ἀποστόλων,   καὶ   προσευξάμενοι   ἐπέθηκαν   αὐτοῖς   τὰς   χεῖρας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 οὓς vem whom R-APM
G2476 ἔστησαν stå, ställa, bli avgjort, stå still they set V-2AAI-3P
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G0652 ἀποστόλων, apostel, budbärare apostles; N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσευξάμενοι be having prayed, V-ADP-NPM
G2007 ἐπέθηκαν lägga på, lägga, they laid V-2AAI-3P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det on them P-DPM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας.¶ hand hands. N-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.