Apostlagärningarna 6:13

Där förde de fram falska vittnen som sade: "Den här mannen slutar inte att göra anklagelser mot denna heliga plats och lagen [Mose lag].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔστησάν   τε   μάρτυρας   ψευδεῖς   λέγοντας·   ὁ   ἄνθρωπος   οὗτος   οὐ   παύεται   λαλῶν   ῥήματα   βλάσφημα   κατὰ   τοῦ   τόπου   τοῦ   ἁγίου   τούτου   καὶ   τοῦ   νόμου·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2476 ἔστησάν stå, ställa, bli avgjort, stå still They set V-2AAI-3P
G5037 τε och also CONJ
G3144 μάρτυρας vittne witnesses N-APM
G5571 ψευδεῖς falsk false, A-APM
G3004 λέγοντας· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This, D-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3973 παύεται sluta does stop V-PMI-3S
G2980 λαλῶν tala, säga, predika, uttala speaking V-PAP-NSM
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G0989 βλάσφημα hädisk, hånfull blasphemous A-APN
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G5117 τόπου plats place N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0040 ἁγίου helig, helgedom holy A-GSM
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου· lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law; N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.