Apostlagärningarna 6:11

Då lejde de i hemlighet några män och instruerade dem att säga att de hade hört honom tala hädiska (aggressiva) ord mot Mose och Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ὑπέβαλον   ἄνδρας   λέγοντας   ὅτι   ἀκηκόαμεν   αὐτοῦ   λαλοῦντος   ῥήματα   βλάσφημα   εἰς   Μωϋσῆν   καὶ   τὸν   θεόν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G5260 ὑπέβαλον anställa, leja they suborned V-2AAI-3P
G0435 ἄνδρας man, make men, N-APM
G3004 λέγοντας sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-APM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G0191 ἀκηκόαμεν höra, lyssna We have heard V-2RAI-1P
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G2980 λαλοῦντος tala, säga, predika, uttala is speaking V-PAP-GSM
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G0989 βλάσφημα hädisk, hånfull blasphemous A-APN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot against PREP
G3475 Μωϋσῆν Mose Moses N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν· Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.