Apostlagärningarna 6:9

Då gick några emot Stefanos för att ifrågasätta (argumentera med) honom. De kom från: Synagogan som kallades "De frigivnas synagoga" [dessa judar hade troligtvis varit slavar i Rom men blivit frigivna],

och från Kyrene och Alexandria [synagogan med judar från dessa två afrikanska städer],

och från Kilikien och provinsen Asien [synagogan med judar från dessa två landskap i nuvarande Turkiet].

[I Jerusalem fanns enligt rabbinska traditionen 480 olika synagogor ordnade efter olika nationaliteter. Det krävdes tio män för att starta en synagoga. En del hade egna byggnader, men de flesta samlades i hemmen. Det är inte konstigt att det var dessa inflyttade judar som blev de främsta motståndarna till Stefanos. Den judiska tro som de hade bekänt och fått lida för i världen var nu hotad av hans undervisning här i judarnas huvudstad Jerusalem.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνέστησαν   δέ   τινες   τῶν   ἐκ   τῆς   συναγωγῆς   τῆς   λεγομένης   Λιβερτίνων   καὶ   Κυρηναίων   καὶ   Ἀλεξανδρέων   καὶ   τῶν   ἀπὸ   Κιλικίας   καὶ   Ἀσίας,   συζητοῦντες   τῷ   Στεφάνῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0450 ἀνέστησαν stå upp, uppstå, resa sig upp Arose V-AAI-3P
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5100 τινες något, någon, några certain X-NPM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4864 συναγωγῆς synagoga, församling synagogue N-GSF
G3588 τῆς denna, denne which T-GSF
G3004 λεγομένης sa, säga, tala, kalla is being called V-PPP-GSF
G3032 Λιβερτίνων De frigivna Freedmen, N-GPM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också including CONJ
G2956 Κυρηναίων Kyrene Cyrenians N-GPM-LG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0221 Ἀλεξανδρέων alexandrinerna Alexandrians N-GPM-LG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2791 Κιλικίας Kilikien Cilicia N-GSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0773 Ἀσίας, Asien Asia, N-GSF-L
G4802 συζητοῦντες fråga, undersöka, diskutera, tvista disputing V-PAP-NPM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4736 Στεφάνῳ· Stefanos with Stephen. N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.