Apostlagärningarna 6:8

[Nu sker en vändpunkt i Apostlagärningarna. Detta är tredje gången Stora rådet tar in kristna till förhör. Det första slutade i en varning, se Apg 4:21, det andra i trettionio piskslag, se Apg 5:40. Stefanos, som är en av de sju medarbetarna i vers 5, blir den första martyren som dödas för sin tro. Stora rådet, som också kallas Sanhedrin, var det högsta judiska beslutande organet med 71 medlemmar från fariséerna och saddukéerna. Man sammanträdde i en sal i norra delen av templet.]

Stefanos, full av nåd (gudomlig välsignelse, favör) och kraft (styrka), utförde ständigt under (som väckte förundran) och tecken (mirakler som bevisar Guds existens och hans karaktär) bland folket.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Στέφανος   δὲ   πλήρης   χάριτος   καὶ   δυνάμεως   ἐποίει   τέρατα   καὶ   σημεῖα   μεγάλα   ἐν   τῷ   λαῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4736 Στέφανος Stefanos Stephen N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G4134 πλήρης full full A-NSM
G5485 χάριτος nåd of grace N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1411 δυνάμεως kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft power, N-GSF
G4160 ἐποίει göra was performing V-IAI-3S
G5059 τέρατα under, mirakel wonders N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G3173 μεγάλα stor great A-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2992 λαῷ.¶ folk people. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.