Apostlagärningarna 6:5

Det förslaget tyckte alla var bra (det behagade alla samlade). [Apostlarna ger ett förslag som hela församlingen, både de grekisktalande och de hebreisktalande judarna, godkänner.] De valde: Stefanos [som betyder "krönt"],
    en man full av tro och den helige Ande.
Filippus [som betyder "en som älskar hästar"].
Prokorus [som ordagrant betyder "framför kören", dvs. en körledare, kan ha varit titeln "körledaren" snarare än hans riktiga namn].
Nikanor [som betyder "segrare"].
Timon [som betyder "ärbar"].
Parmenas [som betyder "en som står fast"].
Nikolaus [som betyder "folkets segrare"],
    en proselyt från Antiokia. [Eftersom han var en proselyt hade han först konverterat till judendomen från en hednisk tro. Sedan hade han blivit frälst och konverterat från judendomen för att bli en kristen.]

[Samtliga sju förslag på män hade grekiska namn och tillhörde antagligen den grekisktalande judiska gruppen. Att ta hand om de faderlösa och änkorna är en viktig uppgift, se 2 Mos 22:22; Jak 1:27. Dessa sju män tjänade även på andra områden. I nästa stycke läser vi hur Stefanos ber för sjuka. När han dödas och en kraftig förföljelse bryter ut rör sig Filippus norrut till Samarien. Där verkar han som en evangelist och många kommer till tro, se Apg 8:5‑8. Han kallas ofta evangelisten Filippus för att inte blandas ihop med aposteln med samma namn som var en av de tolv, se Luk 3:1; 6:14.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρεσεν   ὁ   λόγος   ἐνώπιον   παντὸς   τοῦ   πλήθους,   καὶ   ἐξελέξαντο   Στέφανον,   ἄνδρα   πλήρης   πίστεως   καὶ   πνεύματος   ἁγίου,   καὶ   Φίλιππον   καὶ   Πρόχορον   καὶ   Νικάνορα   καὶ   Τίμωνα   καὶ   Παρμενᾶν   καὶ   Νικόλαον   προσήλυτον   Ἀντιοχέα,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0700 ἤρεσεν behaga, gillade pleased V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal statement N-NSM
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3956 παντὸς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GSN
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4128 πλήθους, en stor skara, de många multitude; N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1586 ἐξελέξαντο välja, utvälja they chose V-AMI-3P
G4736 Στέφανον, Stefanos Stephen, N-ASM-P
G0435 ἄνδρα man, make a man N-ASM
G4134 πλήρης full full A-NSM
G4102 πίστεως tro, tillit of faith N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4151 πνεύματος Ande [of the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου, helig holy, A-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5376 Φίλιππον Filippus Philip, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4402 Πρόχορον Prokorus Prochorus, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3527 Νικάνορα Nikanor Nicanor, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5096 Τίμωνα Timon Timon, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3937 Παρμενᾶν Parmenas Parmenas, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3532 Νικόλαον Nikolaus Nicolas N-ASM-P
G4339 προσήλυτον proselyt a convert N-ASM
G0491 Ἀντιοχέα, från Antiokia of Antioch, N-ASM-LG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.