Apostlagärningarna 6:3

Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπισκέψασθε   δέ,   ἀδελφοί,   ἄνδρας   ἐξ   ὑμῶν   μαρτυρουμένους   ἑπτὰ   πλήρεις   πνεύματος   ἁγίου   καὶ   σοφίας   οὓς   καταστήσομεν   ἐπὶ   τῆς   χρείας   ταύτης·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1980 ἐπισκέψασθε besöka do select V-ADM-2P
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även therefore, CONJ
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G0435 ἄνδρας man, make men N-APM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er yourselves P-2GP
G3140 μαρτυρουμένους vittna being well attested, V-PPP-APM
G2033 ἑπτὰ sju, sjunde seven A-APM-NUI
G4134 πλήρεις full full A-APM
G4151 πνεύματος Ande of [the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου helig holy A-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4678 σοφίας vishet wisdom, N-GSF
G3739 οὓς vem whom R-APM
G2525 καταστήσομεν satt, sätta över, insätta som ledare we will appoint V-FAI-1P
G1909 ἐπὶ på, i, till over PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5532 χρείας behov task N-GSF
G3778 ταύτης· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.