Apostlagärningarna 5:32

Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἡμεῖς   ἐσμεν   αὐτοῦ   μάρτυρες   τῶν   ῥημάτων   τούτων   καὶ   τὸ   πνεῦμα   δὲ   τὸ   ἅγιον   ὃ   ἔδωκεν   ὁ   θεὸς   τοῖς   πειθαρχοῦσιν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G1510 ἐσμεν är are V-PAI-1P
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3144 μάρτυρες vittne witnesses N-NPM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G4487 ῥημάτων ord declarations N-GPN
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and also CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0040 ἅγιον helig, helgedom Holy, A-NSN
G3739 vem whom R-ASN
G1325 ἔδωκεν ge, få has given V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G3980 πειθαρχοῦσιν lyda obeying V-PAP-DPM
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.