Apostlagärningarna 5:2

I samråd med sin hustru behöll de en del av köpesumman för sig själva. Han tog sedan med sig en del av pengarna och lade ner dem vid apostlarnas fötter. [Ananias är den grekiska formen av hebreiska Hananja som betyder "Gud är nådefull". Safira betyder "safir" och "vacker" på arameiska.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐνοσφίσατο   ἀπὸ   τῆς   τιμῆς,   συνειδυίης   καὶ   τῆς   γυναικός   αὐτοῦ,   καὶ   ἐνέγκας   μέρος   τι   παρὰ   τοὺς   πόδας   τῶν   ἀποστόλων   ἔθηκεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3557 ἐνοσφίσατο smussla undan he kept back V-AMI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5092 τιμῆς, pris, heder proceeds, N-GSF
G4894 συνειδυίης bli/vara medveten om, i samråd already being aware V-RAP-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1135 γυναικός kvinna, hustru wife N-GSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5342 ἐνέγκας bära having brought V-AAP-NSM
G3313 μέρος område, plats, kust a portion N-ASN
G5100 τι något, någon, några certain, X-ASN
G3844 παρὰ av, för, från, på at PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0652 ἀποστόλων apostel, budbärare apostles N-GPM
G5087 ἔθηκεν.¶ sätta, lägga he laid [it]. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.