Apostlagärningarna 5:41

När apostlarna gick ut från Stora rådet var de [inte nedstämda, tvärtom, de var] glada att de ansetts värdiga att bli vanärade för hans namns skull. [På grund av Jesu namn, se 3 Joh 1:7.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   μὲν   οὖν   ἐπορεύοντο   χαίροντες   ἀπὸ   προσώπου   τοῦ   συνεδρίου,   ὅτι   κατηξιώθησαν   ὑπὲρ   τοῦ   ὀνόματος   ὀνόματος   αὐτοῦ   ἀτιμασθῆναι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne They T-NPM
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4198 ἐπορεύοντο gå, bege sig were departing V-INI-3P
G5463 χαίροντες glädja sig rejoicing, V-PAP-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4383 προσώπου ansikte [the] presence N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4892 συνεδρίου, Stora rådet Council, N-GSN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2661 κατηξιώθησαν anse värdig they had been counted worthy V-API-3P
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3686 ὀνόματος namn Name N-GSN
G3686 ὀνόματος namn Name N-GSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0818 ἀτιμασθῆναι· förnedra, vanära, förakta to suffer dishonor. V-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.