Apostlagärningarna 5:40

När de kallat in apostlarna igen, lät de piska dem [med trettionio rapp på ryggen, se 2 Kor 11:24] och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   προσκαλεσάμενοι   τοὺς   ἀποστόλους   δείραντες   παρήγγειλαν   μὴ   λαλεῖν   ἐπὶ   τῷ   ὀνόματι   τοῦ   Ἰησοῦ   καὶ   ἀπέλυσαν   αὐτούς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4341 προσκαλεσάμενοι kalla having called in V-ADP-NPM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0652 ἀποστόλους apostel, budbärare apostles, N-APM
G1194 δείραντες slå having beaten, V-AAP-NPM
G3853 παρήγγειλαν befalla they commanded [them] V-AAI-3P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to speak V-PAN
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματι namn name N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0630 ἀπέλυσαν skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå released [them]. V-AAI-3P
G0846 αὐτούς.¶ honom, dem, henne, den, det them P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.