Apostlagärningarna 5:31

Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτον   ὁ   θεὸς   ἀρχηγὸν   καὶ   σωτῆρα   ὕψωσεν   τῇ   δεξιᾷ   αὐτοῦ   τοῦ   δοῦναι   μετάνοιαν   τῷ   Ἰσραὴλ   καὶ   ἄφεσιν   ἁμαρτιῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de Him D-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G0747 ἀρχηγὸν furste, upphovsman [as] Prince N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4990 σωτῆρα frälsare Savior N-ASM
G5312 ὕψωσεν upphöja exalted V-AAI-3S
G3588 τῇ denna, denne by the T-DSF
G1188 δεξιᾷ höger hand, höger, höger sida right hand A-DSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G1325 δοῦναι ge, få to give V-2AAN
G3341 μετάνοιαν omvändelse repentance N-ASF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2474 Ἰσραὴλ Israel to Israel N-DSM-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0859 ἄφεσιν förlåtelse forgiveness N-ASF
G0266 ἁμαρτιῶν. synder of sins. N-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.