Apostlagärningarna 5:28

och sade: "Vi gav er strikta order att inte undervisa i det namnet. Trots det har ni fyllt Jerusalem med er undervisning (doktrin, lära), och nu tänker ni dra denne mannens blod över oss (göra oss skyldiga till hans död)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγων·   οὐ   παραγγελίᾳ   παρηγγείλαμεν   ὑμῖν   μὴ   διδάσκειν   ἐπὶ   τῷ   ὀνόματι   τούτῳ.   καὶ   ἰδοὺ   πεπληρώκατε   τὴν   Ἰερουσαλὴμ   τῆς   διδαχῆς   ὑμῶν   καὶ   βούλεσθε   ἐπαγαγεῖν   ἐφ᾽   ἡμᾶς   τὸ   αἷμα   τοῦ   ἀνθρώπου   τούτου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G3852 παραγγελίᾳ föreskrift, bud, befallning by a charge N-DSF
G3853 παρηγγείλαμεν befalla we commanded V-AAI-1P
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1321 διδάσκειν undervisa, lära to teach V-PAN
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G3686 ὀνόματι namn name N-DSN
G3778 τούτῳ. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this? D-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G4137 πεπληρώκατε uppfylla you have filled V-RAI-2P
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem N-ASF-L
G3588 τῆς denna, denne with the T-GSF
G1322 διδαχῆς lära, doktrin teaching N-GSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1014 βούλεσθε vill you intend V-PNI-2P
G1863 ἐπαγαγεῖν komma, komma över to bring V-2AAN
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0129 αἷμα blod blood N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G3778 τούτου.¶ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.