Apostlagärningarna 5:27

När de hade hämtat dem dit, förde man dem fram inför Stora rådet [Sanhedrin, det högsta juridiska beslutsfattande organet bland judarna med 71 medlemmar där översteprästen var ordförande]. Översteprästen började förhöra dem,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀγαγόντες   δὲ   αὐτοὺς   ἔστησαν   ἐν   τῷ   συνεδρίῳ.   καὶ   ἐπηρώτησεν   αὐτοὺς   ὁ   ἀρχιερεὺς  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0071 Ἀγαγόντες föra, leda, gå, för fram Having brought V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G2476 ἔστησαν stå, ställa, bli avgjort, stå still they set [them] V-2AAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4892 συνεδρίῳ. Stora rådet Council. N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1905 ἐπηρώτησεν fråga, efterfråga, önskan asked V-AAI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0749 ἀρχιερεὺς överste präst high priest, N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.